Database Administrator - Turkcell

Analyst – Turkcell

Analyst

Turkcell, Analyst arıyor.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerinden mezun,
 • İç/dış kaynak yönetimi, Proje yönetimi, iç/dış müşteri yönetimi, tecrübesi olan,
 • Yazılım geliştirme süreç ve pratikleri tecrübesine sahip, Çevik çalışma yöntemlerini benimseyen,
 • İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif ve yaratıcı yaklaşım sergileyebilen
 • Takım oyununu benimseyen/destekleyen, Çözüm & Sonuç odaklı, Öğrenmeye & Gelişime açık,
 • Çok iyi düzeyde analitik ve yorumsal düşünme becerileri olan,
 • Problem çözümünde yaratıcı, proaktif ve analitik bakış açısı olan ve ekibe bu yönde koçluk yapabilen,
 • Çok iyi düzeyde sözlü ve yazılı iletişim becerileri ,
 • Kişiler arası iletişimi ve etkileşimi üst düzeyde olan, empati kurabilen,
 • Başarı odağı yüksek, enerjisiyle ekibe dinamizm katabilecek,
 • Tasarım süreçlerini, fikirlerini ve çözümlerini ekiplere ve müşterilere açık ve etkili bir şekilde iletebilen,
 • Kullanıcı merkezli tasarım ve tasarım düşüncesi,
 • Dijital çözümler ve tasarım ve yenilik alanları hakkında tutkulu, Endüstrinin en yeni trendleri ve teknljilerindeki bilgileri araştıran ve sergileyen,
 • Dijital teknoljiler (mobil web/app geliştirme araçları, desktop web araçları, trendler, yönetim/deneyim araçları vs) tecrübesi olması tercih sebebidir
 • Kullanıcı merkezli tasarımın (UCD), kullanıcı araştırmasının planlanması ve yürütülmesi, kullanıcı testi, A / B testi, hızlı prototipleme, sezgisel analiz, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik konularında tecrübeli olması tercih sebebidir.

Rol ve Sorumluluklar

 • Sorumluluk alanında bulundan tüm Servis/Ürün /Süreçlere ait analiz, geliştirme, test ve gerekli durumlarda vendor management faaliyetlerini yürütmek.
 • turkcell.com.tr, Ecommerce, Single Hub Cihaz bölümünün geliştirilmesi, Ecommerce altyapısı, Dijital Operatör, Platinum, Şirketim gibi mobil uygulamaları ve turkcell.com.tr üzerinden gerçekleştirilen paket, kampanya, servis satışları, fatura ödeme ve TL yükleme işlemleri, oyunlaştırma kurguları ve kullanıcı deneyimine ilişkin önyüz ve interaction tasarımı
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde (SDLC) tanımlı olan Analiz, Detaylı Tasarım, Yazılım Geliştirme, Test ve Devreye Alım aşamalarının uygulayıcısıdır.
 • İlgili iş birimleri ile doğrudan ilişki içinde onların ihtiyaç ve taleplerini yakından takip eder.
 • İlgili ürünlerin ve servislerin teknik yol haritasının oluşturulmasına destek olur.
 • Mimariye yön verecek teknolojik trendleri takip eder, kullanılan ortak fonksiyon ihtiyaçlarını belirler.
 • Gereksinimlere bağlı olarak geliştirilecek yeni servislerin bilgilerinin oluşturulmasını ve bilgilerinin servis ağacına ve kataloğuna girilmesini sağlar. Ayrıca geliştirme aşamalarında oluşturulması gereken dokümanları (Analiz, Tasarım, Kod İnceleme, Devreye Alım, vs.) Turkcell iş süreçlerine uygun bir şekilde doldurur.
 • Sahibi olduğu tüm servislerin veri modeline ve mimarisine hâkimdir. Mimarinin uygulanmasından, yazılım geliştirmelerinden, hatalarının giderilmesinden ve KPI takibinden sorumludur.
 • Şirket ihtiyaçları, stratejik kararlar ve teknoljik gereksinimleri gözeterek, sorumlu olduğu alandaki ürünlerin uygulama ve yazılım seviyesindeki mimari gelişimine ait teknik yol haritasını belirler.
 • Küçük ve orta ölçekli taleplerin geliştirmesinde proje yönetimini yapar.
 • Geliştirilen kodların incelenmesini yapar.
 • Yazılım geliştirilen uygulamaların birim, fonksiyonel, bütünsel, regresyon ve performans testlerini koşar. otomasyon için gereken geliştirmeleri gerçekleştirir ve çalıştırır.
 • Devreye alımdan önce talep sahipleriyle birlikte yapılan kabul testlerini organize eder, gerekli ortam ve veriyi oluşturur.
 • Geliştirilen uygulamaların operasynel devirlerini gerçekleştirir. Alım için gerekli olan çağrıları açar ve dokümantasyonu sağlar. Alımları koordine eder ve gerektiğinde yerinde destek verir.
 • Gerekirse production ortamında test ve/veya pilot run gerçekleştirir.
 • Production hataları için operasyon ekiplerine 3ncü seviye destek verir.
 • Müşteri şikayetlerinin azaltılması konusunda çalışmalara katılır.
 • Sorumlu olduğu sistemler ve geliştirmeler için gerekli olan yatırım bütçesini planlar ve yürütür.
 • Proje gereği farklı çözüm ve ürünleri incelemek gerekiyor ise söz konusu ürünleri incelemek üzere PC‘ler yapar ve çözüm alternatiflerini şirket stratejilerine uygun biçimde değerlendirmelere tabi tutar. Gerektiğinde RFP hazırlar, STF açar, lisans ve donanım gereksinimlerini belirler, teknik satın almaya destek olur. Ürün ve servislerle ilgili olarak teknik KPI’ları belirler.
 • Projeler gereği bir tedarikçi (vendor) ile çalışılıyor ise tedarikçi yönetim ve koordinasyonunu sağlar.
 • Turkcell Bilgi Güvenliği Politikaları’na göre iş ve teknik sahibi olunan bilgi varlıklarının Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinde tanımlanmasını, risklerinin ve gereken güvenlik kontrllerinin belirlemesini ve kontrollerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek olayların farkında olarak kontrol altında tutar, etkisini azaltmaya yönelik önlemler alır; alternatif planlar hazırlar ve uygular; kritik dokümanları güncel tutar ve ulaşılabilirliğini sağlar.
 • Turkcell ve Grup Şirketlerine ait bilgi sistemlerinde yer alan her türlü veri ile görevi nedeniyle herhangi bir şekilde elde ettiği/vakıf olduğu Turkcell’e, Grup Şirketleri’ne ve bunların çalışan ve/veya müşterilerine ait tüm verilere ilişkin olarak; işvereni Şirket tarafından iletilen talimatlara ve başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun davranır.
 • Bu verilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu verileri sadece görevi kapsamındaki işle ilgili konularda ve ihtiyaçla orantılı olarak kullanır ve sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personelle, işin ifası için gereken nispette paylaşır.

Analyst ilanı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Diğer Bilişim İlanları için tıklayınız.

Bu sayfada yayınlanan ilanın en güncel ve son haline ulaşmak için lütfen kaynak linkine tıklayınız. Eğer web sitemiz ile kaynak linkte yer alan bilgilerde farklılık varsa ilanın yanlış anlaşılmasına engel olabilmemiz için lütfen ilan@bilisimpersoneli.com mail adresine ilan bilgilerini bildirmenizi rica ederiz.

Comments are closed.