6. Dijital İK Zirvesi

6-dijital-ik-zirvesi

Endüstri devrimi ile yoğunlaşan teknoloji çağında İnsanın davranışsal olarak gelişimi tüm zamanlardan daha hızlı seyretmektedir. Bu hızlı dönüşümde iş modelleri, yetkinlikler, organizasyonlar, stratejiler, yeteneği doğru yönetebilme, performans, verimlilik gibi birçok başlığın oluşturduğu büyük veriyi İnsan Kaynakları tarafından yönetmek teknolojiyi etkin kullanmakla mümkün olacaktır.

Türkiye’nin önde gelen firmalarının insan kaynakları liderleri bu süreçleri nasıl yönettiklerine dair bilgi, uygulama ve deneyimlerini paylaşmak için altıncı yılında Dijital İK zirvemizde bir araya geliyor.

Bu yıl İnsan kaynağıyla ilgili yeni trendler ve kavramları sahaya sunan farklı disiplinlerden konuşmacıları bir araya getirerek mevcut söylemlerin yeniden anılmasını önlemek istedik. İlham veren çözümler ve uygulanabilir modellerle sektörel gelişmeye katkıda bulunulmasını sağlamayı, İhtiyaç duyulan yeni bakış açılarının kazandırılmasını ve yetkin konuşmacılarla sahnede birçok fikri ortaya çıkararak yaratıcı bir paylaşım ortamı oluşturulmasını hedefledik.

-Dijital Çağ Yetenekleri
-Dijital Dönüşümdeki İşletmelerde İnsan Yönetimi
-İK’nın Dijital Havuz Yolculuğu
-Geleceğin Dijital Meslekleri
-Mobil İK Uygulamaları – Hemenİş Başarı Hikayesi
-İK Profesyonellerinin Teknoloji Kullanım Yetkinliğini
-Mülakat Süreçlerinin Dijital Dönüşümü
-Dijital C : Dijital Lider Seçimi
-Global Şirketlerdeki HR Uygulamaları
-Dünden Bugüne Dijitalleşen İK Süreçleri
-Dijital Dönüşümde İK
-Teknoloji Dünyası ve HR Uygulamalarında Başarılı Modelleri
-Dijital Yetenek Stratejisi

Kaynak : https://www.bogaziciegitim.com.tr/org/6-dijital-ik-zirvesi/

Event Details
Harita Bilgisi