Events

vispeahen-ile-veri-gorsellestirme-workshop
Upcoming
Şubat 19, 2020
Etkinlik kapsamında Vispeahen veri analiz platformuna ücretsiz abonelik açma, verimizi sisteme yükleyerek bir model oluşturma ve dashboard üzerinde verinin keşfi çalışılacaktır.