Veri Analisti - Zer

Veri Analisti – Zer

Veri Analisti

Zer, Veri Analisti arıyor.

Pozisyon İçin Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun (Mühendislik bölümleri – Bilgisayar, Endüstri, vb.-, Matematik, İstatistik, Yönetim Bilgi Sistemleri, vb.) (Yüksek lisans olması artı)
 • Veri analitiği projelerinde 1-5 yıl arası deneyimli,
 • Veri tabanı, veri entegrasyonu ve ETL süreçlerinde deneyimli,
 • Farklı veri kaynaklarındaki (SAP,  Excel, Oracle vb.) kompleks verileri Tableau, Python, R, SAP SAC, Qlik Sense, Power BI, SQL, SAP BW, Excel gibi ürünler ile analiz edip, birbiriyle ilişkilendirip iş sonuçlarına katkı, iç görü sağlayacak sonuçlar çıkarıp, bu sonuçlar ile ilgili yapılması gereken adımları teknik olmayan kişilerin de anlayabileceği şekilde sunabilen,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, analiz etme ve problem çözme konusunda yetenekli, sonuç ve çözüm odaklı, iş takip yeteneğine sahip
 • Proaktif, sorumluluk sahibi, kendi işini planlayabilen,
 • Sadece anlatılan kadarına değil sürecin detaylarına da hakim olmak isteyen, meraklı, öğrenme becerisi yüksek
 • Dayanıklılık, esneklik ve uyum yeteneği yüksek, iletişim halinde olduğu kişilerle empati kurabilen, farklı açılardan bakabilen, iş birliği içinde çalışabilen,
 • Literatürü ve dünyadaki iyi uygulamaları takip edebilecek ve ilgili görüşmeleri yapabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip.

Pozisyonun Gerektirdiği Sorumluluklar

 • Satın alma ve satış süreçleri başta olmak üzere ticari süreçler hakkında bilgi sahibi ve bu süreçlerdeki projelerde aktif veri analizi yapabilen, dünyadaki iyi uygulamaları da analiz ederek geliştirdiği model ve veri analizleri ile iş birimlerine verimlilik önerilerinde bulunulması,
 • Veri analitiği projelerinde veri analitiği anlamda müşteri ihtiyacını tespit edip ürün proje ekiplerine veri modeli, veri yönetişimi, veri analitiği ve raporlama konularında yön/destek verilmesi,
 • Çevik metodolojiye uygun olarak gerekli durumlarda iş analizi ve sistem/süreç tasarımı yapılması, dahil olduğu süreçler ile ilgili iç ve dış müşterilere eğitim verilmesi
 • İç ve dış müşterilerin iş ihtiyaçlarına göre gelen raporlama, veri analitiği isteklerinin analiz edilmesi, en uygun sistem çözümlerine karar verilmesi,
 • Şirkette kullanılan raporlama araçları ile Raporlama ve veri analitiği uyarlama, geliştirme ve görselleştirme çalışmaları yaparak isterlerin hayata geçirilmesi, devreye alınan çalışmaların sürekliliğinin sağlanması,
 • Projeler için uygulanabilir ve yönetilebilir proje planlarının hazırlanması. Bu planlara uygun şekilde veri analizi, altyapısı geliştirme, önyüz tasarımı, test ve yayınlanma aşamalarının proje adımlarına uygun olarak yürütülmesi,
 • Yeni araştırma konularında (veri analitiği, yapay zeka, makine öğrenmesi vb.) proaktif olunması, ilgili literatürün yakından takip edilmesi ve şirket işlerine bu perspektifte katkıların sağlanması.

Veri Analisti ilanı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Diğer Veritabanı uzmanı ilanları için tıklayınız.